PREDAJ/ RD v Nitrici, pri Dolných Vesteniciach, garáž letná kuchyňa, pozemok 952 m2

Obsah nieje dostupný, bol odstránený