Kontakt

qrcodeMgr. Oľga Mendelová - konateľ
Mobil: +421 907 150 044
e-mail práca: mendelova@domovreality.sk

DOMOV SK s.r.o.
Sídlo: J.L.Bellu 531/20, 971 01 Prievidza /prevádzka na G.Švéniho 6, Prievidza - zrušená od 01.01.2021 

IČO: 36 790 966
IČ DPH: SK 2022396376
DIČ: 2022396376

zapísaná v registri OS Trenčín, vložka 17914/R

Číslo účtu: 2943007995 / 1100 Tatra banka a.s.
IBAN: SK84 1100 0000 0029 4300 7995

Marián Mendel - konateľ
Mobil: +421 905 383 464
e-mail práca: mendel@domovreality.sk

Domov - Reality s.r.o.
J.L.Bellu 531/20, 971 01 Prievidza

IČO: 48 276 391
DIČ: 2120113787

zapísaná v registri OS Trenčín, vložka 31939/R

Číslo účtu: 2948008479 / 1100 Tatra banka a.s.
IBAN: SK55 1100 0000 0029 4800 8479

tel.: +421 46 542 78 42

fax.: +421 46 542 78 42

e-mail: info@domovreality.sk