Pozor na nelegálne stavby na vašom pozemku pri predaji nehnuteľnosti!

Pozor na nelegálne stavby na vašom pozemku pri predaji nehnuteľnosti!
Chcete predať rodinný dom a okrem neho sa nachádzajú na pozemku iné stavby, ako garáž, letná kuchyňa, stodola a podobne? V prípade, že ste si nesplnili vy, alebo predchádzajúci majiteľ ohlasovaciu povinnosť môže nastať problém s financovaním kúpy a tým oddialiť samotný predaj.

90% kupujúcich financuje svoje bývanie cez hypotekárny úver. Podmienkou na čerpanie úveru nie je len bonita žiadateľa či žiadateľov o úver. Nemenej dôležitá je aj predmetná nehnuteľnosť, ktorá bude tvoriť predmet záložného práva, čiže nehnuteľnosť, ktorou budete ručiť  banke za splatenie úveru musí byť právne v poriadku. Toto je najčastejšie nehnuteľnosť, ktorá je predmetom kúpy. Často sa stáva, že majitelia nehnuteľnosti zistia túto skutočnosť, keď už konkrétny záujemca o kúpu nehnuteľnosti požiada o úver a za týmto účelom treba vyhotoviť znalecký posudok. Neoddeliteľnou súčasťou posudku je štandardne List vlastníctva k nehnuteľnosti a snímka z katastrálnej mapy, na ktorej ak nie je stavba na pozemku zakreslená, nastáva problém, pretože okrem toho, že znalecká hodnota nehnuteľnosti je nižšia, banka nie je ochotná potom nehnuteľnosť akceptovať ako predmet záložného práva.   

Pokiaľ sa jedná o drobnú stavbu, čiže stavbu s rozlohou do 25 m2 a výškou do 5 m, alebo hĺbkou do 3m stačilo si splniť ohlasovaciu povinnosť na stavebnom úrade pred začatím výstavby. Pokiaľ neviete takýto dokument nájsť, treba zájsť na mieste príslušný stavebný úrad, kde vám môžu vystaviť potvrdenie, že ste si splnili ohlasovaciu povinnosť vrátane veku stavby. Následne sa vyhotoví nový geometrický plán, na základe ktorého sa po schválení Okresným úradom – odborom katastra zaktualizuje snímka z katastrálnej mapy. Až potom je možné dokončiť znalecký posudok a pokračovať vo vybavovaní úveru na financovanie kúpy. Väčšie starosti nastávajú, ak stavba presahuje 25 m2 a vy nemáte v rukách stavebné povolenie na základe, ktorého sa stavba realizovala, alebo hlavné kolaudačné rozhodnutie, že stavba postavená na základe platného stavebné povolenia bola riadne skolaudovaná. Ak tieto dokumenty k stavbe chýbajú, v tom prípade sa jedná o nelegálnu „čiernu“ stavbu. Okrem zbúrania takejto stavby ( ak ste aj platili 20 rokov za stavbu daň, neznamená, že je postavená legálne) je tu ešte možnosť dodatočne stavbu zlegalizovať. Budete potrebovať, komplet stavebnú dokumentáciu, čiže technické výkresy k stavbe podať na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie a následne aj stavbu skolaudovať. Okrem finančných prostriedkov ( cca 2000 až 3000,- EUR vrátene nových stavebných výkresov, pokiaľ neexistujú pôvodné ) sa obrňte trpezlivosťou. Na všetkých úradoch sú lehoty do kedy sa vám majú úradníci vyjadriť vrátane toho stavebného. A to je kameň úrazu. Nie je problém dať veci právne do poriadku, keď v tom viete chodiť, ale predĺži sa čas predaja od 3 aj do 7 mesiacov z čoho sú budúci kupujúci podráždení a často nie sú ochotní čakať tak dlho a vy stratíte možno nadlho jediných záujemcov o kúpu.

Preto je dobré tieto veci riešiť vopred, skôr ako sa objaví prví záujemca o kúpu vašej nehnuteľnosti. Často je predávaná nehnuteľnosť predmetom dedičstva a právoplatní dediči nemajú vedomosti a podklady k nehnuteľnosti, aby vedeli správne postupovať. Naši realitný makléri z Domov Reality preverujú nie len technický stav, ale aj právny stav nami predávaných nehnuteľností. Preto vieme na tieto komplikácie upozorniť vopred a pomôcť majiteľovi ( majiteľom) dotiahnuť všetko do potrebného právneho stavu ešte pred príchodom prvého záujemcu. Samozrejme vieme aj riešenia, ak je záujemca rýchlejší ako úrady. Za tieto nadštandardné služby „na kľúč“ si nič neúčtujeme. Bezplatne vyhotovíme všetky potrebné tlačivá k predaju ako žiadosti na úrady, plnomocenstvá , Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ak bude potrebná, či už samotnej Kúpnej zmluvy. 

Akceptujeme samozrejme cenu ktorú požaduje majiteľ či majitelia nehnuteľností, pripočítame dohodnutú odmenu za sprostredkovanie predaja a spolu tieto sumy tvoria kúpnu cenu nehnuteľnosti. Podotýkam, že odmenu dostávame, až keď nehnuteľnosť predáme, dovtedy si nič neúčtujeme za naše služby, bez ohľadu na to koľko prostriedkov sme minuli na inzerciu, právne služby, alebo cestovné a ostatné výdavky. Preto nestrácajte čas a zverte predaj vašej nehnuteľnosti profesionálom, nestojí vás to nič a ušetríte tým veľa času a starostí. Tešíme sa na spoluprácu s vami.

Autor: Vedenie spoločnosti Domov Reality.


Na záver prikladám informácie zo zákona o drobných stavbách.

Fotogaléria